Certificeringen content

ISO 9001:2008

Deze internationale norm specificeert eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem wanneer een organisatie: moet aantonen dat zij in staat is om op consistente wijze producten te leveren die voldoen aan de eisen van de klant en van toepassing zijnde wet- en regelgeving; en zich ten doel stelt om de klanttevredenheid te verhogen door het systeem doeltreffend toe te passen, met inbegrip van processen voor continue verbetering van het systeem alsmede de borging van het voldoen aan eisen van klanten en van toepassing zijnde wet- en regelgeving. ISO 9001 is dé internationaal geaccepteerde standaard voor kwaliteitsmanagementsystemen.

Het managementsysteem van Impulse Info Systems en de toepassing daarvan voldoen aan de voorwaarden gesteld in ISO9001:2008 voor het toepassingsgebied:

“Het ontwikkelen, verkopen, leveren, implementeren en onderhouden van informatiesystemen.”

De Groene Vink

“De Groene Vink is een kwaliteitsborging voor softwareleveranciers die werken met iStandaarden. Het geeft de zekerheid dat de berichten die binnen hun softwaresysteem gegenereerd worden, in orde zijn. Softwareleveranciers, zowel van gemeenten als zorgaanbieders, kunnen bij Zorginstituut Nederland een Groene Vink behalen voor de berichten van iWlz-, iWmo- en iJw-standaarden.”

 

 

 

Footer