bg image

Slider metingen

Content BI

USER BI Suites

Het kunnen beschikken over productieoverzichten is van essentieel belang voor uw bedrijfsvoering. Daarnaast is met de komst van zelfsturende teams het noodzakelijk geworden dat signaleringen en stuurinformatie vanuit de overzichten beschikbaar worden gesteld aan medewerkers. USER BI Suites biedt u deze mogelijkheid..


Overzichten die u uit USER kunt halen zijn onder andere: omzet en onder handen werk, productie uitval, wachtlijsten en productie afspraken. De overzichten worden weergegeven in kant en klare dashboards. Hierin zijn tevens autorisaties in verwerkt.

Het is ook mogelijk instelling specifieke analyses te maken. Binnen de pakketten van de suites zijn hiervoor diverse onderwerpsgebieden beschikbaar.


Productiemonitor Suite

Deze suite geeft u inzicht in de declarabele productie van uw zorginstelling. Het omvat omzet en onder handen werk (OHW), productieoverzichten en verantwoordingsdocument op peildatum.

De suite bestaat uit de pakketten:

 1. Omzet en OHW
 2. Productieoverzichten
 3. Verantwoordingsdocument op peildatum

Zorgmonitor Suite

De suite Zorgmonitor richt zich op aanmelding van nieuwe cliënten en de daadwerkelijke zorgverlening. Inzichtelijk zijn de actuele wachtlijst per onderdeel van de zorginstelling en per trajecttype. Evenals  de maandelijkse instroom van nieuwe cliënten, wie ze heeft verwezen en binnen welk onderdeel van de instelling ze zijn ingestroomd. De wachtlijstgegevens zijn beschikbaar op peildatum.

De suite bestaat uit de pakketten:

 1. Wachtlijst en doorstroom
 2. Zorgpaden
 3. USER ROM

Zorgcontrole Suite

Deze suite geeft u een overzicht van productie die niet voor facturatie in aanmerking komt.
De productie kan soms verhoogd worden door de processen rondom tijdsregistratie te optimaliseren.

De suite bestaat uit de pakketten:

 1. Uitval productie
 2. Zorgcontrole 2017
 3. Zorgcontrole 2016
 4. Zorgcontrole 2015
 5. Zelfauditor 2014

HRM en Financieel Suite

Deze suite verschaft u inzicht in productieafspraken die gemaakt zijn met financiers inclusief afgesproken productieplafonds versus realiteit. Dit is mogelijk door een koppeling te maken met het personeelsmanagementsysteem van de zorginstelling.

De suite bestaat uit de pakketten:

 1. Realiteit versus begroting
 2. Inzet
 3. Verlof
 4. Ziekte

Neem contact met ons op

Wij denken graag met u mee over de zorgvraagstukken die op dit moment binnen uw instelling spelen.